Onze klanten

 

 

Koninklijke Luchtmacht (KLu)

Daedalus voorziet bij de KLu in ondersteuning met technisch personeel. op het gebied van gereedstelling, eerste- en tweedelijns onderhoud, fase inspecties, componenten onderhoud en depot level onderhoud op de vliegbases Volkel (F-16) en Leeuwarden (F-16) Air Base, Gilze Rijen (Chinook, Apache, Cougar) en het logistieke centrum LCW op Woensdrecht (F-16, Chinook, Apache and Cougar). In het verleden heeft Daedalus tevens onderhoud uitgevoerd op een deel van de transportvloot van de KLu (KDC-10 tanker  and C-130). 

Daedalus heeft actief deelgenomen aan de conversie van ongeveer 140 KLu F-16's van de Operational Capability Upgrade (OCU) versie naar de Mid Life Update (MLU) standaard. Daarnaast was Daedalus onderdeel van het team dat de structurele modificatie genaamd Pacer Amstel (ook wel bekend als "Falcon Star+") heeft uitgevoerd op de KLu F-16's.


Noorse Luchtmacht - Luftforsvaret (RNoAF)

Daedalus voorziet bij de RNoAF in ondersteuning met technisch personeel op het gebied van gereedstelling, eerste- en tweedelijns onderhoud en fase inspecties op de F-16 bases Ørland Main Air Station en Bodø Main Air Station. . In enkele gevallen levert Daedalus op verzoek reserve onderdelen aan de RNoAF.


 

Chileense Luchtmacht - Fuerza Aerea de Chile (FACh)

Na de verkoop van de KLu F-16's aan FACh in 2007, heeft Daedalus deelgenomen aan een initiatief van de Nederlandse defensie industrie, genaamd NEWCO. Binnen het samenstel van deelnemende bedrijven heeft Daedalus hierbij de legale verantwoordlijkheid op zich genomen van NEWCO. Middels dit gezamenlijke initiatief dat gebaseerd is op de one-stop shop gedachte, is er Daedalus personeel te werk gesteld binnen het FACh Program Office (FPO). Het FPO, gevestigd op vliegbasis Woensdrecht, is onder leiding van een Chileense officier verantwoordelijk voor technische ondersteuning op het gebied van boekwerken, engineering en modificaties en voor het afstemmen van de door de KLu aangepaste procedures of onderhoudsvoorschriften ten opzicht van de minimale eisen voor de FACh. Verder bemandt Daedalus het NEWCO Program Office (NPO) dat is gevestigd binnen het FACh F-16 Support Office op het logistieke hoofdkwartier in Santiago de Chile en is verantwoordelijk voor ondersteuning op het gebied van programma management, het geven van engineering advies en het optreden als adviseur van de FACh F-16 wapensysteem manager.

In 2009 heeft Daedalus een on-the-job training voor FACh F-16 monteurs, NDO specialisten en vliegtuigplaatwerkers uitgevoerd in combinatie met een structurele modificatie welke bekend staat als de "Banana Repair" (vanwege de vorm van de patch). Dit project is uitgevoerd op de eerste 3 vliegtuigen, waarna FACh in staat was gesteld om de aanpassing op de overige vliegtuigen zelf uit te voeren.

In 2010 heeft Daedalus ondersteuning geleverd aan het opzetten van een F-16 Integrated Training Solution (bekend als het "FITS" project). Hiertoe is een afgeschreven F-16 van de KLu gedisassembleerd, verscheept en weer geassembleerd op vliegbasis Cerro Moreno in Antofagasta. Het FITS project is uitgevoerd in nauwe samenwerking met Stratagem en de World Class Aviation Academy, welke de theoretische opleidingen heeft verzorgd op haar locatie op Aviolanda Woensdrecht. De on-the-job training op vliegbasis Cerro Moreno is ondersteund door instructeurs van Daedalus en haar partner TiaT  welke de NDO training heeft verzorgd.. Verder heeft Daedalus zorg gedragen voor alle logistieke ondersteuning op het gebied van huisvesting, vervoer en verblijfsvergunningen.

In mei 2010 is Daedalus gestart met het zogenaamde Pacer Amstel project (ook wel bekend als "Falcon Star" met daarnaast nog een aantal openstaande modificaties uit "Falcon Up"). Tijdens dit project worden vliegtuigtechnici van zowel FACh als ENAER (een half militair, half civiel luchtvaartbedrijf) on-the-job getraind terwijl Daedalus de modificatie uitvoert en de kennis geleidelijk over draagt aan het FACh-ENAER team. De kennisoverdracht vindt plaats gedurende de modificatie van drie (3) toestellen, waarna FACh-ENAER in staat dient te zijn om de modificaties op de overige F-16's zelfstandig uit te voeren.

 Tevens levert Daedalus op verzoek reserve onderdelen en support equipment aan FACh.


 

Indonesische Luchtmacht - Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI-AU)

Tussen 2000 en 2002 heeft Daedalus het "Falcon Up" structurele modificatie programma uitgevoerd voor de TNI-AU F-16's. Om de modificatie op de meest tijd-effectieve manier uit te voeren, was Daedalus zelf verantwoordelijk voor de gehele workflow planning en exacte inpassing van de modkit samenstelling, special tool behoefte en de benodigde handvoorraad. Daedalus heeft dit project binnen de tijds- en budgetlimieten succesvol afgerond en tot op de dag van vandaag is er geen enkele garantie claim binnen gekomen. Met gepaste trots ontvingen wij een Certificate of Acceptance en een Letter of Recommendation voor de succesvolle uitvoering van het project.


 https://kongsbergams.com/


Kongsberg Aviation Maintenance Services heeft jarenlange ervaring met het uitvoeren van onderhoud, modificaties, upgrades en fase-inspecties op depotniveau voor de RNoAF-vloot van F-16 jachtvliegtuigen. KAMS is bezig de scope uit te breiden met andere platforms met vaste vleugels, zoals de C-130 Hercules en P-8 Poseidon. Het handhaven van de permanente luchtwaardigheid van het luchtvaartuig en elk luchtvaartuigonderdeel is het hoofddoel van de MRO-activiteiten die door KAMS worden uitgevoerd.

Als onderdeel van het MRO-proces maakt KAMS gebruik van interne onderhoudswerkplaatsen, waaronder plaatwerk, niet-destructieve inspectie, luchtvaartelektronica, motorwerkplaats, metaaltechnologie, uitgangen en onderhoud van brandstofsystemen. Zoals Lockheed Falcon Depot heeft goedgekeurd, is het uitvoeren van fase-inspecties voor de F-16 core business. Tijdens de onderhoudsfase neemt KAMS het gehele vliegtuig onder de loep door grondige visuele inspecties uit te voeren. Afhankelijk van de inspectiebevindingen worden reparaties gestart. Tijdens faseonderhoud wordt extra tijd uitgetrokken voor Time Compliance Technical Orders (TCTO's), aanpassingen en upgrades om aan de eisen van de klant te voldoen.